#Sever 1#Sever 2
Ngã rẽ cuộc đời tập 1 từ tiểu thư trở thành bướm đêm

Ngã rẽ cuộc đời tập 1 từ tiểu thư trở thành bướm đêm

8.3 120 votes

Nội dung phim

Một ngã rẽ cuộc đời đã đến với cô đó chính là khi gia đình của cô bị phá sản. Cuộc sống của cô từ một tiểu thư đã xuống dốc rất nhanh. Và để có thể duy trì cuộc sống mà cô lại không biết làm gì. Cũng chính vì thế mà tiểu thư đó đã thành một bướm đêm. Chuyên môn phục vụ nhu cầu tình dục của những người khách lắm tiền để duy trì cuộc sống sang chảnh của cô. Cô cũng là sung sướng và thỏa mãn thể hiện hết khả năng tình dục để có thể làm cho những khách hàng đó được thỏa mãn. Và cô đã thành một bướm đêm như thế khi ngã rẽ của cuộc đời cô

Diễn viên tham gia phim

N/A