#Sever 1#Sever 2
Luyện dược sư của đảo Tiara phần cuối

Luyện dược sư của đảo Tiara phần cuối

0 0 votes

Nội dung phim

Cô gái đã trải qua rất nhiều chuyện với tên chủ nợ đó và cô cũng đã cùng với tên chủ nợ đó cùng với nhau bên trong hang động. Cô gái đã làm cho tên chủ nợ đó cảm động và cũng đã giúp đỡ cho cô gái đó. Và ngày tên chủ nợ phải ra đi làm những việc khác. Cô gái và tên chủ nợ đã rất lưu luyến với nhau những tên chủ nợ đó cũng phải đi. Và cô gái cũng đã trở thành luyện dược sư ở trên hòn đảo Tiara. Dù rằng cô gái vẫn là lính mới tò te nhưng mà cô gái đã rất tự hào vì bản thân. Trải qua nhiều chuyện cô vẫn có thể thực hiện được ước mơ

Diễn viên tham gia phim

N/A