#Sever 1#Sever 2
Học viện đào tạo ninja tập cuối khúc khải hoàn

Học viện đào tạo ninja tập cuối khúc khải hoàn

7.3 15 votes

Nội dung phim

Và rồi họ đã không phải nhẫn nhịn vô ích không phải chờ đợi vô căn cứ. Những đồng đội bên ngoài những ninija của học viện đã tấn công vào bên trong tổ chức đầy tội ác đó. những tên cầm đầu đã bị tiêu diệt và những ninija đã bị bắt dấy cũng đã được giải thoát họ đã đập tan được cái tổ chức đó. Những ngày thành của những nữ ninija bị bắt cũng đã qua đi. Họ cùng với nhau ca khúc khải hoàn của chiến thắng. Nhưng hi sinh của những nữ ninija đã không có uổng phí nhiệm vụ cũng đã được hoàn thành dù cho không quá tốt nhưng kết quả đó thật tốt

Diễn viên tham gia phim

N/A