#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Chưa bao giờ thấy có thằng nào nó liều lĩnh đến như thế các bạn ạ, nó dám ngang nhiên đòi khiêu khích cướp vợ mình thế mới lạ chứ thực sự mình không biết nó có bản lĩnh gì mà nói những câu ấy nhưng mình cảm thấy nó đúng là đối thủ của mình đấy chứ nhỉ he he, mình sẽ thử sức để xem nó có thể làm được những điều gì nào, mỗi lần nói chuyện với nó mình càng thấy ghét nó còn công khai sẽ chiếm được vợ mình thế mới kinh chứ, và mình nghĩ là mình sẽ chứng minh cho nó thấy những điều mà nó nói đều không bao giờ có thể thành hiện thực được cho mà xem

Diễn viên tham gia phim

N/A