#Sever 1#Sever 2
Chúa quỷ dâm dục đi vắt tinh trùng

Chúa quỷ dâm dục đi vắt tinh trùng

0 0 votes

Nội dung phim

Chúa quỷ bị phong ấn kỳ lạ cho nên mỗi ngày phải phải đi vắt tinh trùng thì mới có được sức mạnh. Ngày hôm đó khi anh nông dân đang làm việc bất ngờ chúa quỷ xuất hiện đòi vắt tinh trùng. Anh nông dân rất bất ngờ khi mà chúa quỷ lại có đòi hỏi kì lạ như thế. Và cuối cùng anh nông dân cũng sợ chúa quỷ và làm theo những gì chúa quỷ mong muốn. Chúa quỷ đã vắt tinh trùng của anh nông dân. Và những chúa quỷ khác cũng đi khắp nơi vắt tinh trùng khắp nơi. Nhưng mà khi chống lại kẻ thù thì sức mạnh vẫn chưa đủ để cho những chúa quỷ đó dành chiến thắng

Diễn viên tham gia phim

N/A